GÜVENLİK VE GİZLİLİK KURALLARI

Genel İlkeler

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş., BNP Paribas Leasing Solutions iştiraki olup hukuki ilişki içerisinde olduğu kişilerin kişisel bilgilerinin gizli olduğunu ve bu bilgileri  korumayı taahhüt etmektedir . Bu gizlilik bildirimi, BNP Paribas Leasing Solutions iştiraki olan tüm BNP Paribas Leasing Solutions  çalışanları  tarafından görülmektedir.

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. den herhangi bir teklif almak istenildiğinde, BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. finansman talebiniz kapsamında sizden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, “veri sorumlusu” sıfatıyla yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde alabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel bilgilerin kullanımı

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. kişisel verilerinizi her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; finansman başvuruda bulunduğunuz malların satıcıları, distribütörleri, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve BNP Paribas Leasing Solutions S.A. başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri, ana ortakları ve grup şirketleriyle, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle ve finansman hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile yasal düzenlemelerin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlarla, hizmet aldığı yurt içi ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilecektir.

Elde edinilen herhangi bir kişisel bilgi ancak yasal iş amaçları için kullanılır ve saklanır. Finansal kuruluşların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli sürelerle saklama yükümlülüğü vardır. Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ancak yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Güvenlik

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. yetkisiz erişim, veri kaybı, yanlış kullanım ve açıklanmasına karşı kişisel bilgileri korumak ve korumayı taahhüt eder.

Haklarınız

7 Ekim 2016 tarihi itibariyle BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.’ye başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Diğer web siteleri ile bağlantıları

Bu Gizlilik İlkeleri sadece BNP Paribas Leasing Solutions içindeki şirketlerin web siteleri ile ilgilidir. Bu web sitesi üzerinden erişilen üçüncü şahısların web siteleri bu bildirim kapsamında değildir ve sadece diğer web sitelerine bağlantılara kolaylık sağlamak için eklenmiştir. BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş., üçüncü taraflarca, doğrudan herhangi bir kişisel bilginin işlenmesinden sorumlu değildir.

Pazarlama

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş., sistem ve yasal mevzuatın  elverdiği ölçüde müşterileriyle veya üçüncü şahıslarla, ürün tanıtımı amaçlı,  web sitesi üzerinden iletişim kurabilir. Bu iletişim sırasında edinilmiş olan bilgiler korunacaktır. Belirtilen bu tanıtım amaçlı e-postaların bir daha gönderilmesinin istenilmemesi halinde aşağıda belirtilen adresten irtibat kurulması gerekmektedir. Önceden yapılmış olan aboneliklerden bir e-posta göndermek yoluyla abone olunan mail listesi iptal edilebilir

Tanımlama Bilgisi  Kullanımı

Müşterilerimizin, gelecekte herhangi bir zamanda web sitesini ziyaret etmeleri halinde BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.’nin  on-line hizmetlerinden daha verimli faydalanabilmek için , ve daha hızlı bağlantı kurabilmek amacıyla, bilgisayarda saklanan bir metin dosyası kaydetmesi gerekecektir. Bu dosya herhangi bir kişisel bilgi saklamak, otomatik veri giriş veya veri toplamak amacıyla değil hızlı erişimi sağlamaya yöneliktir. Ancak Tanımlama bilgilerini içeren dosya bu web sitemizin bazı bölümlerini kullanımını bozabilir.  Bilgisayarın tarayıcısının ayarlanması suretiyle giderilmesi mümkündür.


İletişim Bilgileri
İşletmenin Merkezi: Gayrettepe Mah. Yener Sok. No.1 Kat:2-3 Beşiktaş İstanbul
İnternet Adresi : https://leasingsolutions.bnpparibas.com.tr/