İÇ BİLDİRİM 

Tüm BNP Paribas Grubu Çalışanları

  • Mesleki gizlilik ilkesine uymak ;
  • Piyasalara mümkün olan azami dürüstlükle faaliyet göstermek;
  • Müşteri varlıklarının titizlikle korunmasını sağlamak;
  • Kara para ve yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunmak;
  • Yasal ve iç düzenlemelere uymak ile yükümlüdür.

Çalışanlar üstlerince verilen talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak, herhangi bir personel, alınan talimatın yasal ve/veya iç düzenlemelere, BNP Paribas Etik İlkeler Kurallarına veya bu kuralların uygulama tarzına aykırı olduğuna inandığı takdirde, bu durumu talimatı verenden bir üst konumdaki amirine ve/veya BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. Uyum Müdürüne bildirmelidir. Böyle bir hareket, herhangi bir sebeple bildirimde bulunan personeli suçlayan konumuna düşürmezekran okuyucusu tarafından okunmaktadır.

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş’nin yolsuzlukla mücadele ve yasal düzenlemelere uyum çalışmalarının önemli unsurlarından biri de İç Bildirim sistemidir. Söz konusu sistem Şirket’in eski çalışanları, tedarikçileri ve alt yüklenicilerinin de kullanımına açıktır. Bu kişiler leasingetikhatti@teb.com.tr adresi üzerinden Uyum Departmanına bildirimde bulunabilirler.