- Kategorize Edilmemiş

DUYURU: DEVİR FATURALARININ TÜRK LİRASI ÖDENMESİ  HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEVİR FATURALARININ TÜRK LİRASI ÖDENMESİ  HAKKINDA BİLGİLENDİRME

19.04.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile menkul mal satış sözleşmeleri döviz cinsinden düzenlenmiş olsa bile ödemelerin Türk Lirası cinsinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu düzenleme kapsamında, BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. ile döviz cinsinden yapılacak finansal kiralama sözleşmesinin ödeme planında yer alan ve vade sonunda kiralama konusu ekipmanın mülkiyetinin devri için öngörülen devir bedeli yabancı para cinsinden belirtilmiş olmakla beraber, bu ödemenin 19.04.2022 itibariyle Türk Lirası cinsinden yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Mülkiyet devri ve ödeme işlemlerinin mevzuata uygun ve sorunsuz yapılabilmesi için, devir aşamasında ödeme yapılmadan evvel Çağrı Merkezimizin aranarak bilgi alınması ve devir bedeli ödemesinin buna göre Türk Lirası cinsinden yapılması gerekmektedir. Aksi halde döviz cinsinden yapılacak ödemenin iade edilecek ve Türk Lirası cinsinden ödeme yapılması talep edilecektir.