Erişilebilirlik Beyanı

 

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. internet sitesini 07.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu’nun bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olmasını düzenleyen 7. Maddesi uyarınca erişebilir hale getirmeyi taahhüt etmiştir.  

Bu amaçla, mevcutta hazırlanmakta olan orta ve uzun vadeli yol haritasında listelenmiş strateji ve eylemleri uygulayacaktır.

1.1 MEVCUT UYUMLULUK DURUMU

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. internet sitesi üzerinde (Ana Sayfa – BNP Paribas Leasing Solutions) yapılan uyum denetimleri sonucunda, internet sitesinin aşağıda listelenmiş hususlarda kısmi uyumluluk içerisinde olduğu tespit edilmiştir. 

Bu internet sitesinde;

 • 28 uyulmuş kriter
 • 20 adet uyulmamış kriter

olmak üzere toplamda 48 uygulanabilir kriter bulunmaktadır.

 

1.2 ERİŞİLEMEYEN İÇERİKLER

 • Dekoratif resimler ekran okuyucusu tarafından okunmaktadır.
 • İçerik Gruplama Alanları düzgün tanımlanmamaktadır.
 • Tablo düzeni zaman zaman tutarsız
 • Çoktan seçmeli listelerde, aynı çeşit kalemler her zaman aynı gruplarda bulunmamaktadır.
 • Bazı giriş kontrolleri ekran okuyucusuyla bağlantılı değil ve cevap vermemekte
 • Web sitesinin ana bölümüne erişim için link atlama veya hızlı erişişim linkleri bulunmamaktadır.
 • Bazı formların başlıkları bulunmamaktadır.
 • Bazı Listelerin yapısında yanlışlıklar bulunmaktadır.
 • Bazı sayfalarda, yazı %200 yakınlaştırmaya rağmen okunaklı değildir.
 • Bazı sayfaların başlıkları alakalı değildir
 • Dil Değişimi seçeneği açıkça belirtilmem
 • Bazı durum mesajları yardımcı teknoloji tarafından doğru şekilde oluşturulmamaktadır.
 • Kullanıcı içerik değişimiyle ilgili bazen uyarılmamaktadır.
 • Bazı linklerin başlığı bulunmamaktadır
 • Bazı link ve butonlar yeterince belirgin değildir.
 • Arka plan rengi, metin, görseller ve diğer arayüz içerikleri arasında yeterli farklılık bulunmamaktadır.
 • Bilgi taşıyan görsellerin metin alternatifleri bulunmamaktadır.
 • Bağlantı vurgusu üzerinde ortaya çıkan ek içeriğe klavye gezinimi ile erişilememektedir.

1.3 ERİŞİLEBİLİRLİK BEYANININ OLUŞUMU

Bu beyan 02/03/2021 tarihinde oluşturulmuştur.

1.3.1 https://leasingsolutions.bnpparibas.com.tr/ internet sitesinin oluşumunda kullanılan yazılım teknolojileri:

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

1.3.2 Test Arayüzleri

İnternet sayfalarının testleri, aşağıdaki kullanıcı aracıları ve ekran okuyucu kombinasyonları ile gerçekleştirilmiştir:

 • Google Chrome
 • NVDA
 • JAWS

1.3.3 Denetim için Kullanılan Araçlar:

Aşağıdaki araçlar erişilebilirlik seviyesinin değerlendirilmesinde kullanılmıştır:

 • Web Developer Toolbar
 • IBM Accessibility checker
 • Focus
 • Contrast Color checker WCAG
 • Accessibility insights for web

1.3.4 Uyumluluk seviyesinin ölçümü için taranmış  internet sitesi sayfaları:

 1.4 GERİ BİLDİRİM VE KULLANICI BİLGİSİ

Herhangi bir içerik veya hizmete erişememeniz durumunda, alternatif veya farklı bir formda içeriğe erişilebilmeniz için internet sitesi yöneticimize başvurabilirsiniz.

 

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. iletişim departmanına yandaki linkten erişebilirsiniz: leasingsolutions.bnpparibas.com.tr/contact/

İnternet sitesinin herhangi bir içeriği veya hizmetine erişiminizi engelleyen bir durumla karşılaştıysanız hemen bizimle iletişime geçiniz. Aşağıdaki iletişim yollarından birini seçerek bizimle iletişime geçebilrisiniz.

 • İnternet sayfamızda bize ulaşın alanından erişilebilirlik formu doldurarak iletişme geçebilir.  
 • +90 (216) 645 96 96 numaralı telefondan Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından bnppfinansalkiralama@hs03.kep.tr adresine KEP yolu ile iletilebilirsiniz.