GLOBAL FİNANSAL GÖSTERGELER

2022 Global Göstergeler

  • 20 Ülke
  • 317K aktif sözleşme
  • 38 milyar EUR kira alacağı
  • 14 milyar EUR yeni iş hacmi