KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Gezegeni, çevreyi ve insanları etkileyen şeylere kayıtsız kalamayız. Şirket olarak faaliyetlerimizin çevresel ve toplumsal sonuçlarını dikkate alıyoruz. BNP Paribas Group’un stratejisinin kalbinde, daha sürdürülebilir  bir geleceğin inşasına katılmaya yönelik güçlü bir istek vardır. BNP Paribas Leasing Solutions olarak bu inancı paylaşıyor ve bu yaklaşımı destekliyoruz. Tüm paydaşlarımızla diyaloğumuzun ve dönüşüm stratejimizin merkezinde yer alan bu yaklaşım, sürekli iyileştirme, çevreye her zaman daha saygılı, daha etik ve daha birlik içinde ilerlememizi sağlıyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızın, BNP Paribas Leasing Solutions’ın müşterileri, paydaşları ve toplum nezdinde tam anlamını kazanması için, bu sorumluluk ruhunu tüm şirket çalışanlarının hissetmesini hedefliyoruz.Bu hedef için, ilgili olduğumuz ve etki yaratabileceğimiz üç öncelik etrafında harekete geçiyoruz.

1. ÇEVREYE DUYARLILIK

Özel ekipmanı finanse ederek yenilenebilir enerji kullanımını destekliyoruz: Finanse ettiğimiz ve yenilenebilir enerji geçişine katkıda bulunan ekipman yelpazesini sürekli olarak genişletiyoruz. Özellikle ekipmanın yaşam döngüsünün daha iyi kontrol edilmesine katkıda bulunan finansman çözümleri ve hizmetleri sunuyoruz. Böylece müşterilerimiz atıkların azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyoruz.
Kendi çevresel ayak izimizi kontrol ediyoruz: raporlar ve göstergeler aracılığıyla çevre üzerinde oluşturabileceğimiz olumsuz etkileri kontrol ediyoruz.

2. ÇEŞİTLİLİĞİ VE KAPSAYICILIĞI DESTEKLEMEK

Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek bizim için bir kurumsal sosyal sorumluluk meselesidir. Tüm çalışanlarımızla birlikte, insani değerlere saygı duyarak, her türlü ayrımcılık ve ötekileştirmeye karşı mücadele ederken, onların farklılıklarını da göz önünde bulundurmaya kararlıyız.
  • Fırsat eşitliğini teşvik etmek
  • Meslektaşlar arasında saygıyı teşvik etmek
  • Her türlü ayrımcılığa karşı mücadele

3. ÇALIŞANLARIMIZIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK

Sürdürülebilir kalkınmanın zorlukları konusunda bilinçlendirme, eğitim ve kişisel gelişim: Böylece tüm çalışanlarımıza, sürdürülebilir kalkınma ve çeşitlilik temaları etrafında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan programlar sunuyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda sahiplediğimiz alanın ne kadar hayati olduğunu şirket içi duyurularla her fırsatta çalışanlarımıza hatırlatıyoruz.
Daha sürdürülebilir ve daha iyi paylaşılan bir geleceğin inşasına katılmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefine katkıda bulunmayı amaçlayan #PositiveLeasing kurumsal taahhüdümüzün anlamı budur.
ÇEVRESEL ZARARI ASGARİYE İNDİRMEK

KAPSAYICILIĞI TEŞVİK ETMEK
GELİŞİMİ DESTEKLEMEK